Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Jak wypełnić wnioski do ZUS, które oferuje nam tarcza antykryzysowa? Druk RSP-C – instrukcja krok po kroku oraz załącznik

W dzisiejszym wpisie podpowiemy Wam jak wypełnić wnioski do ZUS, które oferuje nam tarcza kryzysowa? Jak wypełnić druk RSP-C? Zebraliśmy to w instrukcję krok po kroku wraz z załącznikiem.

W poprzednich postach opracowaliśmy już dwa wnioski (linki do artykułu na samym dole). RDZ – wniosek o zwolnienie w opłacaniu składek do ZUS oraz RSP-D wniosek o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

Kolej na wniosek o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Gdzie znaleźć wniosek RSP-S?

Pobrać ze strony ZUS lub tutaj: Wniosek-RSP_C_31.03.2020.docx

Jak go składać?

  1. wypełnić i wysłać przez platformę PUE i podpisać podpisem zaufanym
  2. wypełnić wersję papierową i podjechać do ZUS, tam na budynkach wiszą skrzynki
  3. wypełnić wersję papierową i wysłać pocztą

Kto może złożyć wniosek?

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

Jakie należy spełnić warunki aby móc ubiegać się o świadczenie postojowe?

– umowa zawarta jest przed 1.02.2020

– nie można mieć innych tytułów do ubezpieczeń (np. pracować oprócz tego na etacie)

– nie można wykonywać umowy z powodu przestoju spowodowanego COVID-19

– przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

We wniosku oprócz danych firmy zlecającej oraz danych osobowych zleceniodawcy, należy w części III podać informacje dotyczące samej umowy.  Datę zawarcia, czas trwania i rodzaj umowy.

Do składanego wniosku należy również załączyć kopię umowy.

W cz. IV podać należy dwie kwoty.

Pierwsza z nich to miesięczny przychód wynikający z umowy. UWAGA!!! Jeśli w umowie podana jest stawka godzinowa należy podać kwotę przychodu, który byłby wypracowany w normalnych warunkach według grafików.

Druga kwota to z miesiąca poprzedniego (z marca jeśli składamy wniosek w kwietniu).

Obydwie kwoty to kwoty brutto.

Przez jaki czas można otrzymywać świadczenie postojowe i jaka to jest kwota?

Świadczenie to jest JEDNORAZOWE.

Jeżeli suma umów w poprzednim miesiącu wynosiła do 1299,99 zł to świadczenie przysługuje w wysokości tych umów.

Jeżeli suma umów w poprzednim miesiącu wyniosła więcej niż 1299,99 zł to świadczenie postojowe zostanie wypłacone w wysokości   2080,00 zł .

Zobacz również:

Druk RSP-C – instrukcja krok po kroku oraz załącznik

Druk RSP-D – instrukcja krok po kroku oraz załącznik

 

————————————

 

Biuro Księgowe Helios świadczy usługi dla małych i średnich firm o różnych formach prawnych, a także zróżnicowanych profilach działalności już od ponad 9 lat. Nasze biuro znajduje się w Radzyminie, ok. 20 min od centrum Warszawy, ale świadczymy usługi dla firm w całej Polsce. Obszary naszego działania to Księgowość oraz kadry i płace / Wirtualne biuro / Wynajem sal / doradztwo kredytowe / Leasingi