Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Zmiana w kasach fiskalnych od 01.01.2020 roku!

Od 01.01.2020 faktury tylko do paragonów na których jest NIP nabywcy. Informacje dla sprzedawców i dla kupujących.

Od 01.01.2020 roku sprzedawca może wystawić fakturę tylko i wyłącznie jeśli na paragonie fiskalnym był wpisany NIP nabywcy. Jest to ważna informacja zarówno dla tych przedsiębiorców,  którzy dokumentują sprzedaż  przy zastosowaniu kas fiskalnych jak i dla przedsiębiorców, którzy kas nie mają, ale sami dokonują zakupów do swoich firm biorąc paragony fiskalne, do których potem proszą o faktury. Szczególnie istotne jest to w dużych sieciach handlowych, gdzie dopiero po odejściu od kasy idziemy do tzw. fakturomatów i pobieramy fakturę.

Poniżej kilka istotnych informacji dla sprzedawców i dla kupujących.

  • Czy wszystkie kasy fiskalne mają możliwość wydrukowania paragonu z numerem NIP nabywcy?

Niestety NIE. Jeśli kasa lub drukarka fiskalna ma numer unikatowy który rozpoczyna się od litery „C” lub „E” – ma ona wówczas możliwość umieszczenia NIP nabywcy na paragonie.

Jeśli numer rozpoczyna się od litery „A” lub „B” nie ma możliwości wpisania NIP na paragonie.

Jeżeli kasa nie ma możliwości wpisania NIP nabywcy, chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić sprzedawcy przed rozpoczęciem rejestracji na kasie. Sprzedawca wtedy od razu wystawi fakturę bez nabijania sprzedaży na kasę fiskalną.  Sprzedawcy powinni   zadbać o odpowiednią informację przy kasie np.: „Jeżeli chcesz otrzymać fakturę podaj NIP  kasjerowi przed wystawieniem paragonu”

W sytuacji awaryjnej (np. kasjer zapomniał wprowadzić NIP klienta przed zakończeniem paragonu) jedynym rozwiązaniem jest umieszczenie paragonu w ewidencji oczywistych pomyłek kasjera i zarejestrowanie transakcji raz jeszcze w prawidłowy sposób, zgodnie z §3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.  ü  Czy wszyscy sprzedawcy muszą stosować się do nowych przepisów?Nie. Jest jeden wyjątek. Nowe przepisy nie maja zastosowania w przypadku taksówek – tutaj obowiązywać będą obecne zasady wystawiania faktur.

 

  • Co grozi za omijanie przepisów i wystawianie faktur do paragonów bez VAT?

Po stronie sprzedawcy powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 100% podatku VAT, który został wykazany na fakturze. W konsekwencji sprzedawca będzie zmuszony do odprowadzenia podwójnej kwoty podatku VAT należnego.

UWAGA. W momencie gdy nabywca posłuży się fakturą wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP-u, również zostanie ukarany sankcją 100%.

  • I jeszcze jedna istotna uwaga dla sprzedawców.

Nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy obowiązują wyłącznie w przypadku transakcji B2B czyli pomiędzy podatnikami podatku lub podatku od wartości dodanej. Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej (która nie posiada NIP) sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez NIP.