Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Likwidacja odwrotnego obciążenia – obowiązkowy split payment juz od 1 listopada!

Za niecały miesiąc czekają nas kolejne zmiany w podatkach. W punktach przedstawię najważniejsze z nich aby je uporządkować. Od 1 listopada:

  1. Likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych – do tej pory faktury z odwrotnym obciążeniem wystawiali, podwykonawcy usług budowalnych, sprzedawcy stali, złomu czy elektroniki.
  2. Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) dla sprzedaży towarów i świadczenia usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (są to towary i usługi do tej pory objęte odwrotnym obciążeniem plus kilka dodatkowych pozycji np. sprzedaż motocykli czy części samochodowych) – dotyczy to transakcji powyżej 15 000,00 zł
  3. Obowiązkowy zapis na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” dla transakcji od 15 tys. zł jeśli przynajmniej jedna pozycja na fakturze będzie z zał. Nr 15 do ustawy o VAT.
  4. Za wystawianie faktur bez dopisku „mechanizm podzielonej płatności” lub za wykonanie przelewu bez zastosowania tego mechanizmu pomimo takiego obowiązku stosowane będą wysokie sankcje.

W uzasadnieniach do znowelizowanej ustawy o VAT czytamy:

„Jeżeli sprzedawca przez błąd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas będzie mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności.”

„Nabywca musi być zorientowany, co jest przedmiotem transakcji, to nabywca bowiem inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Nabywca nie może polegać więc wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w podzielonej płatności, tylko musi samodzielnie analizować, jakie towary lub usługi nabył i czy wiążą się z tym dla niego określone obowiązki”

W związku z wejściem obowiązkowego split paymentu (mechanizm podzielonej płatności) CZYNNI PODATNICY VAT świadczący usługi lub dostarczający towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT ORAZ ICH NABYWCY będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że dla prywatnych rachunków bankowych (typu ROR) nie jest otwierany rachunek VAT oraz nie jest możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania split payment.

Załącznik-nr-15-ustawy-o-VAT Likwidacja odwrotnego obciążenia – (pobierz pdf)