Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Korzyści pracodawcy przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to temat mało popularny.

A  szkoda, bo przedsiębiorcy mają wiele korzyści z podjęcia współpracy z osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Są to korzyści zarówno niematerialne, jak i materialne, przekładające się na konkretne pieniądze z dofinansowań z PFRON.

Jakie można mieć korzyści niematerialne z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej? Otóż można.

Osobom z niepełnosprawnością zdecydowanie trudniej znaleźć pracę. Pracodawcy postrzegają ich jako pracownika niepełnowartościowego. Ale nic bardziej mylnego. Osoby takie są bardzo dobrymi pracownikami, bardzo lojalnymi i oddanymi swojej pracy. W czasach gdy, brakuje osób do pracy taki pracownik może być dla nas nieocenionym nabytkiem. I to jest wielka korzyść niematerialna. Pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mają często choroby, które pozwalają na pracę na wielu stanowiskach, wśród osób z orzeczeniami są osoby np. z cukrzycą, zapaleniem jelit, czy epilepsją. Pracownicy tacy muszą bardziej o siebie dbać, więcej odpoczywać, częściej chodzą do lekarza, ale wcale to nie oznacza, że gorzej wykonają swoją pracę.

Pracodawcy, którzy zatrudnią pracownika z orzeczeniem o  niepełnosprawności muszą pamiętać o tym, że tacy pracownicy mają szereg dodatkowych uprawnień, są to między innymi:

  • 7-mio godzinny dzień pracy na całym etacie;
  • 10 dni dodatkowego urlopu po przepracowaniu 1 roku u pracodawcy;
  • dodatkowe 15 minut przerwy na odpoczynek w czasie pracy;
  • dodatkowe 21 dni wolnych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonania badań, które nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy.

Aby zrekompensować fakt, że pracownik niepełnosprawny korzysta z dodatkowych uprawnień Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje pracodawcom pomoc na wielu płaszczyznach oraz bardzo atrakcyjne dofinansowania do wynagrodzeń.

Pracodawcy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami BHP w zakresie dostosowania stanowisk pracy, mogą również ubiegać się o refundację dostosowania stanowisk pracy przy zatrudnianiu bezrobotnej osoby niepełnosprawnej, mogą skorzystać z osoby, asystenta osoby niepełnosprawnej, która wdroży takiego pracownika do pracy.

Pracodawcy mogą również otrzymać bardzo atrakcyjne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem.

  • 450,00 zł miesięcznie przy zatrudnieniu osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 1125,00 zł miesięcznie przy zatrudnieniu osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 1800,00 zł miesięcznie przy zatrudnieniu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób ze schorzeniami szczególnymi (lista schorzeń na stronie PFRON).

Dofinansowania nie mają ograniczeń czasowych, pracodawca otrzymuje je przez cały okres trwania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia musi w odpowiednim momencie złożyć wniosek do PFRON, jeśli przegapi właściwy termin to niestety dofinansowania nie będzie.

Pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy bez opóźnień a pracodawca nie może zalegać z płatnością składek ZUS. Co miesiąc do 25-go dnia należy również składać do PFRON wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia.

Wiele informacji dla pracodawców oraz przedsiębiorców niepełnosprawnych można znaleźć na stronach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl