Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Jak zgłosić spółkę z o.o. do CRBR (termin tylko do 13 kwietnia!) ?

Jak zgłosić spółkę z o.o. do CRBR (UWAGA termin czas tylko do 13 kwietnia)!

Uwaga spółki wpisane do KRS, tylko do 13 kwietnia macie czas na zrealizowanie swojego nowego obowiązku – a potem wysokie kary.

13 października weszła w życie nowa ustawa, która nakłada dodatkowy obowiązek na podmioty wpisane do KRS. Nowe firmy mają 7 dni a firmy, które już istniały 13 października, mają na to 6 miesięcy, czyli do 13 kwietnia 2020.

Spółki z o.o./spółki akcyjne/jawne/komandytowe i in. mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do nowo powstałego rejestru. CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby, które  w rzeczywistości sprawują kontrolę nad spółką. (tu można przeczytać dokładne zasady kto jest beneficjentem rzeczywistym w spółce https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych  )

Zgłoszenie musi być złożone elektronicznie przez osoby uprawnione w KRS do reprezentacji podmiotu i podpisane podpisem e-puap.

W przypadku gdy  nie dopełni się tego obowiązku we właściwym terminie Ustawa przewiduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł, jak również karę pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Poniżej podajemy link do wygenerowania i od razu złożenia takiego zgłoszenia – jest to proste i intuicyjne.

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

  1. Po wejściu w link wybieramy “utwórz zgłoszenie” i przechodzimy przez całą procedurę.
  2. Na końcu system poprosi o podpisanie podpisem e-puap.
  3. Po podpisaniu system wraca i wtedy dopiero wybieramy „wyślij zgłoszenie”.
  4. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, możecie Państwo sprawdzić w rejestrze czy jesteście wpisani https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Nasze biuro jest już zgłoszone.