Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Jak odblokować środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT?

Stosujesz split payment i masz środki na rachunku VAT ale nie możesz wykorzystasz ich do zapłaty VAT z faktury od dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym?

 Możesz złożyć wniosek o przekazanie środków z konta VAT na twój rachunek firmowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na co można wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas należą do ciebie jednak możesz z nich opłacać tylko określone należności.

  • należny podatek VAT do urzędu skarbowego
  • składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (ZUS)
  • podatek dochodowy, akcyzę, należności celne
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  • odsetki za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego
  • podatek VAT z faktur zakupu dla naszego kontrahenta (wykorzystując przelew MPP – płatności dzielonej)

Jak można przenieść pieniądze z rachunku VAT?

Jeżeli nie będziesz mógł wykorzystać pieniędzy na rachunku VAT do rozliczenia
z urzędem skarbowym, ZUS lub opłaty należności celnych, to możesz złożyć bezpłatny wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, czyli przekazanie ich na twój rachunek firmowy.

We wniosku wskazujesz kwotę, jaką chcesz wypłacić z rachunku VAT.

Wniosek składasz do urzędu skarbowego.

Urząd ma 60 dni na podjęcie decyzji. Jeśli wyrazi zgodę, ty i twój bank otrzymacie postanowienie. Na jego podstawie bank powinien niezwłocznie przelać środki
z rachunku VAT na twój rachunek rozliczeniowy.

Urząd skarbowy może odmówić wydania zgody na przeniesienie pieniędzy z rachunku VAT, tylko gdy:

  • posiadasz zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości),
  • zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane lub zostanie określone ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT.

Po przekazaniu środków z rachunku VAT na rachunek firmowy  możesz korzystać z nich bez ograniczeń.

Sam wniosek jest bardzo prosty do wypełnienia.

Możesz go pobrać tutaj: Wniosek o przekazanie środków z rachunku VAT